Besplatna isporuka
  Garantovan kvalitet
  3 godine garancije na tvoj glo™

Uslovi korišćenja

1. Predstavljanje (uvod)

1.1. Ovi uslovi korišćenja web sajta ('Pravila'), zajedno sa svim informacijama i dokumentima uz njih, regulišu korišćenje web sajta („Web sajt“) za korisnika. Upotreba (korišćenje) podrazumeva pristup, pretraživanje (navigaciju) i ili registraciju korisnika na web sajtu.

1.2 Pre nego što pristupi korišćenju Web sajta, od korisnika se zahteva da pažljivo pročita Uslove korišćenja, posebno one koji se odnose na ograničenje odgovornosti Kompanije.

1.3 Korišćenje ovog web sajta podrazumeva prihvatanje postojećih Uslova, od strane korisnika.Preporučujemo da korisnik odštampa jednu kopiju prihvaćenih uslova i da ih sačuva za konsultacije u budućnosti.

1.4 Ukoliko je potrebno, Uslovi korišćenja mogu biti promenjeni. Zbog ovakvih situacija, korisnik treba periodično da pregleda i upozna se sa važećim Uslovima korišćenja, kako bi se uverio u valjanost istih, u momentu kada koristi web sajt. Najnovija verzija Uslova korišćenja datira od 23.marta 2018. godine.

1.5 Naš sajt ne dozvoljava elektronsku kupovinu.

2. Ko smo mi

2.1 BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH-EAST EUROPE DOO BEOGRAD (u daljem tekstu: “BAT SEE”) je vodeća svetska kompanija koja se bavi proizvodnjom i distribucijom duvanskih proizvoda, za koju kompanija SQ PRODUKCIJA DOO PLANDIŠTE (u daljem tekstu: “SQ PRODUKCIJA”) vrši prodaju i online prodaju Glo proizvoda.

2.2 Kako bi kontaktirali BAT SEE ili prodavca, kompaniju SQ PRODUKCIJA, molimo vas da pogledate našu stranicu kontakti, ili vas pozivamo da nas kontaktirate putem e-mail-a: info@discoverglo.rs.

3. Pristup web sajtu

3.1 Korisnik prihvata uslove korišćenja našeg sajta, isključivo za ličnu upotrebu, koja nije komercijalnog karaktera. Pristup sajtu je omogućen jedino punoletnim osobama. U slučaju da korisnik želi da se prijavi na informativni newsletter i/ili želi da besplatno proba testira GLO uređaj, korisnik mora biti punoleta i da je već pušač.

3.2 Ne garantujemo da je web-sajt ili njegov sadržaj uvek dostupan ili da se nikada neće prekinuti. Pristup web lokaciji je dozvoljen na privremenoj osnovi. Pristup možemo prekinuti, povući, zatvoriti ili modifikovati u potpunosti ili delimično bez prethodne najave. Ne preuzimamo odgovornost ako iz bilo kog razloga web-site nije dostupan u bilo koje vreme ili za određeni period.

3.3 Korisnik je dužan da ispuni sve hardverske I softverske uslove neophodne za pristup web sajtu. Korisnik je takođe odgovoran da su sve osobe koje pristupaju web sajtu kroz njegovu konekciju upoznate i poštuju sve uslove korišćenja I druge uslove koji su jednako primenljivi.

3.4 Korisnik prihvata da:
(a) Ne koristi web sajt kako bi narušio privatnost ili druga prava ostalih korisnika web sajta ili trećih strana.
(b) Ne koristi web sajt sa ciljem podsticanja učešća u kriminalnim i drugim nezakonitim aktivnostima, ili drugi rizik, koje bi mogle da izazovu poremećaj, opasnost ili neprijatnost trećim licima.
(c) Da ne radi ništa što može da izazove oštećenja na sajtu ili na našim serverima, sistemima ili opremi ili trećim licima, koji imaju pristup za obradu podataka.
(d) Da ne uradi ništa što može da ugrozi dobru reputaciju web sajta ili CNC-a (CNC ruter) li izazvati njihovu diskreditaciju (makar i potencijalnu).
(e) ne koristiti nepropisno ili ne unosi ništa što može poremetiti web sajt ili bilo koji deo istog, uključujući ali ne ograničavajući se na, svesno unošenje kompjuterskih virusa, trojanaca, crva ili drugih potencijalno opasnih materijala koji su pod tehničkim profilom.
(f) da izjavi, predloži ili na bilo koji drugi način stavi do znanja da ima bilo kakav poslovni odnos sa nama, ili da je korisnik naš punomoćnik ili da smo mi odobrili njegov sadržaj za web-sajt.

4. Prava intelektualne svojine

4.1 Sva prava autora I druga prava intelektualne svojine na umetničkom delu, slici, tekstu, video klipu ili audiju, kao I na brendovima, logotipima ili drugim dostupnim lokacijama web sajta, kao I delovi grafike našeg newsletter-a (“Sadržaj”) su imovina kompanije BAT SEE ili ih koristimo uz odobrenje vlasnika.

4.2 Iako ste ovlašćeni da kopirate neke delove web sajta na svoj kompjuter, za ličnu upotrebu, ne možete kopirati ili objavljivati Sadržaj dostupan na web sajtu u nekom drugom radu, uključujući I vašu vlastitu web lokaciju, ili koristiti sadržaj na bilo koji drugi javni ili komercijalni način. Korisnik ne može da objavljuje ili redistribuira delove našeg sajta ili našeg newsletter-a, osim ako prethodno nije dobio naše odobrenje. Zadržavamo puno pravo za sve gore navedene sadržaje, uključujući I softver I preuzete kodove, slike umetnute u softver ili kreirane od strane softvera I sve podatke koji su priloženi, kao I tekstualni I grafički sadržaj biltena. Ne smete kopirati, menjati, reprodukovati, otpremati, preneti, distribuirati, rastavljati ili konvertovati sadržaj u bilo koji drugi oblik.

4.3 Korisnik ne može menjati komunikaciju koja se tiče autorskih prava, zaštitnih znakova ili drugih znakova koji se odnose na sadržaj. Korisnik je ovlašćen da se poveže sa početnom stranicom našeg web sajta, ali nije ovlašćen da koristi sadržaj našeg sajta na svom vlastitom sajtu. Korisnik ne može da koristi naše linkove ka stranicama I ubacuje ih unutar stranica drugih web sajtova bez našeg izričitog pismenog odobrenja.

4.4 Osim ako nije drugačije naznačeno, svi zaštićeni žigovi korišćeni na našem web sajtu I našem biltenu su u vlasništvu CNC-a ili grupacija unutar grupe BRITISH AMERICAN TOBACCO.

5. Zaštita podataka

5.1 Lični podaci korisnika koje je korisnik ostavio na našem web sajtu biće korišćeni isključivo u skladu sa postojećim uslovima korišćenja I našom Politikom privatnosti kompanija BAT SEE i SQ PRODUKCIJA, a u potpunoj saglasnosti sa važećim zakonima, koje tražimo da korisnik pažljivo pročita, pre nego što nastavi sa upotrebom sajta.

5.2 Prenos korisnikovih podataka o ličnosti u našu korist podrazumeva saglasnost za njihovu upotrebu u skladu sa ovim uslovima I politikom obrade podataka o ličnosti.

5.3 Podaci o ličnosti koje prikupljamo putem upitne forme kroz naš newsletter imaju glavu svrhu da dopuste slanje periodičnih obaveštenja o newsletter-u, informacija I drugih sadržaja koji se odnose na temu sajta.

5.4 Newsletter se šalje isključivo onima koji su eksplicitno zatražili I odobrili CNC za proces obrade ličnih podataka. Zahtev za prijem newsletter-a podrazumeva prihvatanje relativnih informacija.

6. Odgovornost

6.1 Korisnik potvrđuje (prihvata) da mi (uključujući tu: kompaniju BAT SEE, grupaciju BRITISH AMERICAN TOBACCO, kompaniju SQ PRODUKCIJA kao prodavca, njihove podružnice, pridružnice, funkcionere, administratore, punomoćnike i zaposlene) neće biti odgovorni prema korisniku ili po ugovornoj odgovornosti za nezakonite radnje (uključujući I greške) I ili po bilo kom drugom osnovu za: (i) izgubljenu dobit ili reputacionu štetu, (ii) gubitak podataka, (iii) nematerijalnih gubitaka, (iv) direktne ili indirektne štete koje proizilaze iz ovakvih uslova ili su povezani sa njima ili su povezani sa korišćenjem ili nemogućnošću korišćenja internet stranice ili čak I sadržajem ovog web sajta, čak i ako nas korisnik obavesti o mogućnosti nastupanja ovakvih gubitaka.

6.2 Nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili oštećenja izazvanih virusima, distribuiranim DoS napadima ili drugim tehnoloških opasnih elemenata (materijala) koji bi mogli zaraziti vašu računarsku opremu, programe, podatke ili druge vlasničke materijale zbog upotrebe web sajta ili preuzetih sadržaja sa ove ili bilo koje druge povezane stranice.

6.3 Ovi uslovi korišćenja ne sadrže elemente koji koji ograničavaju ili isključuju našu odgovornos za lažnu izjavu o lažnom pronalasku, smrti, ili ličnoj povredi usled našeg nemarnog postupka ili postupka naših agenata ili zaposlenih I drugih odgovornosti čijih zakon ne dozvoljava ograničenja ili isključenja.

6.4 Ovaj web sajt može da upućuje na proizvode ili usluge trećih strana ili može da sadrži linkove ka informacijama trećih strana. Ne podržavamo, ne izdajemo garancije ili potvrde o ovim proizvodima ili uslugama i ne prihvatamo odgovornost za sadržaj web sajtova koji su povezani sa našima. Linkovi ka drugim stranicama (web sajtovima) su pogodni isključivo za upotrebu korisnika, koji je dužan da samostalno odlučuje o mogućnostima korišćenja proizvoda, usluga I sajtova trećih lica.

6.5 Sadržaj našeg sajta isključivo sadrži za svrhu informisanja I nema nameru da sugeriše ili savetuje informacije na koje se oslanja. Iako nastojimo da ažuriramo informacije na našem web sajtu, ne postavljamo nikakve izjave ili garancije, eksplicitne ili implicitne, u vezi sa tačnosti, potpunosti I ažuriranjem sadržaja objavljenog na web lokaciji.

7. Viša sila

Ni na koji način ne odgovaramo za gubitke, štetu ili trošak sa kojim se korisnik može suočiti, direktno ili indirektno od neuspelog izvršenja ili kašnjenja izvršenja obaveza prema ovim uslovima, a prouzrokovani su okolnostima koji su van naše kontrole, uključujući tu vandalizam, nesreće, kvarove ili oštećenje mašina ili opreme, požare, poplave, višu silu, štrajkovie, blokade ili druge radne sporove (bez obzira da li to uključuje naše zaposlene) ili nestašicu materijala ili goriva na tržištu na dan prihvatanja narudžbine, ili drugih zakonskih ili administrativnih mera.

8. Razno

8.1 Ovim uslovima I dokumentima se izričito i na formalan način formira ceo ugovor zaključen između kompanije SQ PRODUKCIJA kao prodavca i korisnika, i ovim se zamenjuju svi prethodni dogovori i uslovi u vezi sa korišćenjem web sajta.

8.2 Ukoliko nadležni sud smatra neki od ovih uslova potpuno ili delimično nezakonitim, nevažećim ili neprimenljivim, ovo u najvećoj mogućoj zakonskoj meri neće uticati na valjanost i primenljivost preostalih uslova.

8.3 Naš neuspeh da usmerimo korisnika ka ispunjenju obaveza iz Uslova ili naše odlaganje u primeni naših prava prema korisniku ili neuspeh u sprovođenju prava korisnika, ne znači da se mi odričemo našeg dela, te da korisnik ne mora da poštuje svoje obaveze.

8.4 Naša prava I obaveze, prema ovim uslovima, možemo preneti na kompanije u našoj grupi bez saglasnosti korisnika. Korisnici ne mogu preneti svoja prava I obaveze iz ovih uslova na treća lica bez obavezne pisane saglasnosti.

8.5 Ovi uslovi su između nas I korisnika.

8.6 Korisniku ćemo slati obaveštenja I druge komunikacija na elektronsku adresu koja nam je dostavljena. Korisnik je dužan da nam svaku komunikaciju pošalje putem jednog od načina navedenih u članu 2.2. Obaveštenja. Obaveštenja koja se šalju putem email-a će se smatrati primljenim 24 časa nakon slanja od strane pošiljaoca. Obaveštenja poslata prioritetnom poštom će se smatrati primljenim naredenog radnog dana. Obaveštenja koja su objavljena na našem web sajtu će se smatrati primljenim od strane korisnika prilikom naredne korisnikove posete web sajtu, osim ukoliko to nije izričito ili na neki drugi način ustanovljeno.

8.7 Zadržavamo pravo da izmenimo ili povučemo u bilo kom momentu ove Uslove I sve promene koje napravite će se primenjivati na svim nalozima od datuma unosa promena na naš web sajt. Korisnik mora da pročita Uslove I prihvati najnoviju verziju Uslova na web sajtu.

Na ove uslove se primenjuje srpsko pravo, a obe strane su saglasne da eventualne sudske sporove rešavaju sudovi na teritoriji Republike Srbije.