Dovedi prijatelja - opšti uslovi

OPŠTI USLOVI PROGRAMA

U okviru programa Glo club-a “Dovedi prijatelja”, članovi Glo club-a su pozvani da ostvare nagradni vaučer na osnovu pozivanja svojih prijatelja punoletnih pušača da kupe Glo uredjaj koristeći njihov Kod za preporuku (Kod za preporuku člana Glo club-a) i na taj način takodje ostvare nagradni vaučer. Svi vaučeri mogu se koristiti prilikom kupovine u Pop up zonama (spisak Pop up zona možete pogledati ovde). Ovde navedeni Opšti Uslovi programa “Dovedi prijatelja” važe i za osobu koja preporučuje (u nastavku „Preporučilac“) i za osobu koja je preporučena (u nastavku „Preporučeni“), zajedničkog naziva „Učesnici“u daljem tekstu. BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH-EAST EUROPE DOO BEOGRAD ima pravo da suspenduje, obustavi ili promeni Opšte Uslove programa “Dovedi prijatelja” u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga. Nagradni vaučer stečen u skladu sa Opštim Uslovima do trenutka promene, suspenzije ili obustavljanja će biti uvažen. Informacije o “Preporučenom”:

1. Pravo na učešće

Učesnici moraju biti stariji od 18 godina i pušači, odnosno korisnici Glo uredjaja. Učesnici moraju biti rezidenti republike Srbije, dokazujući to pokazivanjem lične karte prodajnom osoblju, ukoliko se to zatraži. Učesnici moraju biti stvarne osobe. Lica koja stiču pravo na učešće kao Preporučioci moraju:

1.1 Biti registrovani članovi Glo club-a.

1.2 Dodatno BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH-EAST EUROPE DOO BEOGRAD može izabrati posebne grupe potrošača koje želi da uključi u program.

2. Nagradni vaučer

Nagradni vaučer se može zaraditi na sledeći način:

2.1 Preporučilac deli prijatelju svoj jedinstveni kod za preporuku koji je dobio od tima koji organizuje program.

2.2 Osoba koja koristi kod prijatelja (Preporučeni) je u obavezi da kod pokaže prilikom kupovine Glo uredjaja ili ga unese u za to predvidjeno polje prilikom online kupovine.

2.3 Preporučeni nije već registrovani član Glo club-a.

2.4 Preporučeni se registruje u trenutku kupovine, po važećim pravilima kupovine Glo uredjaja.

2.5 Kod za preporuku koji Preporučeni pokaže je validan kod, što će biti utvrđeno proverom u sistemu u trenutku pokazivanja koda.

2.6 Preporučeni i Preporučilac moraju uvek biti različite osobe.

Uspešnom preporukom će se smatrati ona preporuka kod koje su svi gore navedeni uslovi zadovoljeni, i kupovina finalizovana. Preporučeni će dobiti nagradni vaučer u iznosu od 500 RSD prilikom prve kupovine i registracije Glo uređaja. Preporučilac će dobiti nagradni vaučer u iznosu od 500 RSD za prva 4 prijatelja koja dovede a nagradni vaučer u iznosu od 2000 RSD za petog prijatelja koga dovede.

Preporučilac može ostvariti nagradne vaucere najviše 5 puta ukupno. Kod za preporuku je validan u neograničeno od dana dostavljanja Preporučiocu.

Program “Dovedi prijatelja” se može koristiti samo za lične, nekomercijalne svrhe.

Proizvode kupljene nagradnim vaučerom nije moguće vratiti u zamenu za novac. Nagradni vaučer nije moguće zameniti za gotovinu, prebaciti na drugu osobu ili iskoristiti van Pop up zone. Prilikom potrošnje nagradnog vaučera Preporučilac može koristiti vaučer u iznosu od 500 RSD za prva 4 prijatelja koja dovede i nagradni vaučer u iznosu od 2000 RSD za petog prijatelja koga dovede i nije moguće dobiti kusur u slučaju da Preporučilac želi da kupi robu u iznosu manjem od predviđenog na nagradnom vaučeru. Zloupotreba nagradnog vaučera je uzrok isključenja iz programa i eventualnih daljih pravnih posledica.

Kompanija BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH-EAST EUROPE DOO BEOGRAD će, ukoliko je samostalno utvrdila da su Učesnici ispunili Opšte uslove, potvrditi da su Učesnici ostvarili pravo na nagradne vaučere predviđene uslovima Programa. Preporučilac će automatski dobiti nagradni vaučer od 500 RSD za prva 4 prijatelja koja dovede i nagradni vaučer u iznosu od 2000 RSD za petog prijatelja koga dovede .

Nagradni vaučer koji Preporučilac stiče može se iskoristiti u periodu od 2 meseca, od prvog dana sticanja vaučera. Nagradni vaučer koji nije iskorišćen u roku od 2 meseca od dana sticanja vaučera će automatski biti poništen.

Ukoliko ovim dokumentom nije drugačije regulisano, učesnici su odgovorni za druge poreze i dažbine koje se mogu pojaviti kao rezultat iskorišćenja ili sticanja nagradnog vaucera ili popusta.

Katalog i cene proizvoda koji se mogu kupiti upotrebom nagradnog vaučera je definisan od strane Maloprodavca, i podložan je promenama.

Cene proizvoda (uredjaj i aksesoari) koji se mogu nabaviti aktivacijom koda Preporučioca su definisane od strane Maloprodavca.

BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH-EAST EUROPE DOO BEOGRAD zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, ispita usklađenost sa Opštim uslovima.

3. Deljenje Koda za preporuku

Preporučilac neće deliti niti objavljivati Kod za preporuku na način ili na mestu gde ne postoji razumna osnova da publiku čine punoletni pušači ili korisnici Glo uredjaja. Preporučilac može da deli svoj Kod za preporuku na bilo koji način koji želi, dokle god se taj vid komunikacije može okarakterisati kao lična komunikacija. Oglašavanje ili masovno promovisanje Koda za preporuku je najstrože zabranjeno, i rezultovaće trenutnim isključenjem iz Programa, bez mogućnosti iskorišćenja stečenog nagradnog vaučera. Preporučilac će izuzeti i neće držati BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH-EAST EUROPE DOO BEOGRAD, njegove direktore, zaposlene, agente i saradnike odgovornim u slučaju bilo kakvih tvrdnji proisteklih kao razlog bespravnog deljenja Koda za preporuku.

4. Zaštita od korupcije

Deljenjem Koda za preporuku i da bi bio podoban za dobijanje nagradnih vaučera, svaki učesnik je saglasan i prihvata sledeće uslove u vezi sa zaštitom od korupcije: Niste državni zvaničnik, koji pojam uključuje bilo kog zaposlenog u državnoj službi, kandidata za javnu funkciju, ili zaposlene pravnim licima u delimično ili potpuno u vlasništvu ili pod kontrolom države, javnim međunarodnim organizacijama ili političkim partijama. Državni zvaničnici nisu ovlašćeni na ostvarivanje nagradnih vaučera. Odmah ćete nas informisati ako ste državni zvaničnik. U vezi sa aktivnostima preporuke (i) nećete direktno ili indirektno nuditi, obećavati bilo kom trećem licu uključujući državnom zvaničniku ili tražiti, primati ili dobijati obećanja za Vas ili drugo lice, bilo koji poklon, uplatu, nagradu, protivnaknadu ili drugu korist, koja bi mogla da se smatra mitom ili protivzakonitom koruptivnom praksom i (ii) i povinovaćete se svim propisima koji uređuju oblast zaštite od korupcije uključujući Zakon o sprečavanju korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 35/2019, 88/2019, 11/2021 - autentično tumačenje i 94/2021), Američki Zakon o inostranim koruptivnim praksama i Zakon o zabrani mita Ujedinjenog Kraljevstva.

5. Razno

BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH-EAST EUROPE DOO BEOGRAD zadržava pravo da istraži učešće u Programu u sa ciljem otkrivanja bilo kakvih zloupotreba, i da preuzme sve potrebne mere da iste spreči ili otkloni. Ove mere mogu podrazumevati da BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH-EAST EUROPE DOO BEOGRAD donese odluku da obustavi izdavanje nagradnih vaučera za kupovinu Glo uredjaja i aksesoara. Nagradni vaučeri stečeni zloupotrebom ili nepoštovanjem Opštih uslova imaće vrednost nula, i povrat novca može biti zahtevan od strane Maloprodavca.

BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH-EAST EUROPE DOO BEOGRAD zadržava pravo da kontaktira sve Učesnike koji steknu nagradne vaučere u iznosu većem od 13,420 RSD (iznos koji je definisan zakonom o porezu i dohodku gradjana) i zatraži dodatne podatke u skladu sa zakonom (JMBG i dr.), za svrhu regulisanja obaveza prema državi i uplate poreza od strane kompanije BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH-EAST EUROPE DOO BEOGRAD. Učesnici koji odbiju da dostave dodatne podatke neće moći da iskoriste nagradne vaučere u iznosu preko navedenog praga.

BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH-EAST EUROPE DOO BEOGRAD u skladu sa pravilima programa “Dovedi prijatelja”, ima pravo da isključi Učesnika onog trenutka, kada Učesnik dostigne limit od 5 preporuka.

Na program “Dovedi prijatelja” primenjuje se srpsko pravo. U slučaju bilo kakvog spora, nadležnost će imati Osnovni sud u Beograd.

Program “Dovedi prijatelja” organizuje kompanija BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH-EAST EUROPE DOO BEOGRAD, Bulevar Milutina Milankovića 1ž, 11070 Novi Beograd, Srbija.